מידע ושירותים למועמדים  
חתכי קבלה לחוג
נא לבחור פקולטה ותכנית לימודים מבוקשת, בסיום להקיש אישור
תכניות לימודים פקולטות
רפואה
מדעים מדויקים
מדעי החיים
הנדסה
מדעי הרוח
חינוך
אמנויות
ביה"ס ללימודי הסביבה
מדעי החברה
   עבודה סוציאלית
ניהול
משפטים
לימודי המוח


 • הקבלה לתואר ראשון מתבססת על ממוצע בגרות,
       ציון פסיכומטרי וציון התאמה שהינו שקלול של השניים.


 • יש לעמוד בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות
       ובדרישות חוג הלימוד, בהתאם למפורט באתר.

 • חתכי הקבלה/דחיה שיוצגו לך נכונים להיום והם עשויים
       להשתנות עד סמוך לתחילת שנת הלימודים.


 • שירותי מידע למועמדים | סיכויי קבלה | חישוב ציוני קבלה | חישוב ממוצע בגרות

  Copyright ©, Tel Aviv University-TAU ,All Rights Reserved


   נא להמתין ...