מידע ושירותים למועמדים  
חישוב ציוני קבלה
ניתן לבצע את הפעולות הבאות:
 • חישוב ציון ההתאמה על פי ממוצע בגרות, ציון פסיכומטרי.
 • בירור ממוצע בגרות נדרש, לפי ציון פסיכומטרי ובהתאם לציון ההתאמה המאפשר קבלה לחוג.
 • בירור הציון הפסיכומטרי הנדרש על פי ממוצע בגרות נתון ובהתאם לציון ההתאמה המאפשר קבלה לחוג.
 • יש להזין את ממוצע הבגרות המותאם, המחושב לפי כללי האוניברסיטה, כמפורט באתר מידע למועמדים.


 • נא לבחור את סוג הציון המבוקש, ולהזין את נתוני החישוב
     ציון התאמה
        ממוצע בגרות מותאם  
     ציון פסיכומטרי    
  לחישוב על פי ציון גמר מכינה יש להקיש כאן


  שירותי מידע למועמדים | חתכי קבלה/דחיה | סיכויי קבלה | חישוב ממוצע בגרות

  Copyright ©, Tel Aviv University-TAU ,All Rights Reserved