מידע ושירותים למועמדים  
חישוב ממוצע בגרות מותאם
 • ניתן לחשב את ממוצע הציונים בתעודת הבגרות.
 • ניתן לשנות ערכים שונים (ציון,יחידות לימוד,תוספת מקצועות) כדי לראות כיצד זה משפיע על ממוצע הבגרות.
       לתשומת לב, דף חישוב ממוצע הבגרות הינו כלי עזר בלבד !
       הממוצע הקובע לקבלה לאוניברסיטה הוא הממוצע המחושב במשרד הרישום.
 • ממוצע הבגרות שמחושב הוא ממוצע בגרות אופטימלי.

 • מקצועות בחירה
  ציון  יח. לימוד מקצוע  
    ערבית 
    פיזיקה 
    פסיכולוגיה 
    צרפתית 
     שפה זרה אחרת 
    תורה שבע"פ 
    תלמוד 
    אחר עם בונוס 
    אחר עם בונוס 
    אחר עם בונוס 
    אחר ללא בונוס 
    אחר ללא בונוס 
  מקצועות בחירה
  ציון  יח. לימוד מקצוע  
    אלקטרוניקה 
    אמנות 
    ביולוגיה 
    גיאוגרפיה 
    חקלאות 
    חשמל 
    כימיה 
    מדעי החברה 
    מדעי המחשב 
    מוסיקה 
    מכשור ובקרה 
     מכניקה הנדסית 
  מקצועות חובה
  ציון  יח. לימוד מקצוע  
    אזרחות 
    אנגלית 
    הבעה עברית 
     היסטוריה/תע"י 
    מתמטיקה 
    ספרות 
    תנ"ך 
   
  חובה לבתי"ס מיוחדים
    מחשבת ישראל 
    ערבית 

  Clear          

  לרשימה המלאה של מקצועות הבחירה הנוספים המקבלים בונוס, נא להקיש  כאן

  שירותי מידע למועמדים | חתכי קבלה/דחיה | סיכויי קבלה | חישוב ציוני קבלה

  Copyright ©, Tel Aviv University-TAU ,All Rights Reserved