חזרה

סילבוס

רשימת כל סגל ההוראה בקורס

מרצה פרופ' דינורה מורבינסקי
צור קשר דוא"ל: dino@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
מרצה פרופ' אורנה שטיין-אלרואי
צור קשר דוא"ל: ornaes@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה חיים , חדר: 319
מרצה ד"ר עדי ברזל
צור קשר דוא"ל: adibarzel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: הנהלת בינוי
מרצה ד"ר עומרי וורצל
צור קשר דוא"ל: owurtzel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן חיים , חדר: 522


tau logohourglass00:00