חזרה

סילבוס

רשימת כל סגל ההוראה בקורס

מרצה פרופ' אביגדור אלדר
צור קשר דוא"ל: avigdore@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין גרין - ביוטכנולוגיה , חדר: 134
מרצה פרופ' ערן בכרך
צור קשר דוא"ל: eranba@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 404
מרצה פרופ' ענת הרשקוביץ
צור קשר דוא"ל: anathe@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין גרין - ביוטכנולוגיה , חדר: 107
מרצה פרופ' עמיר שרון
צור קשר דוא"ל: amirsh@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 535


tau logohourglass00:00