חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-1103-01
שם הקורס אפידמיולוגיה וחשיבה כמותית
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרכז קורס ד"ר אמיר נוטמןצרו קשר
מרצה פרופ' גבריאל חודיקצרו קשר
מרצה ד"ר מור סבאןצרו קשרלרשימת הסגל המלאה
צור קשר דוא"ל: anutman@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: chodick@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רפואה-סאקלר , חדר: 941
צור קשר דוא"ל: morsaban1@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 09:00-12:00
בניין רפואה-סאקלר
חדר 201
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעניק ידע בסיסי באפידמיולוגיה מודרנית ובחשיבה כמותית ברפואה. מטרת הקורס היא לסקור את מגוון תחומי העיסוק באפידמיולוגיה וחשיבותה לטיפול בחולה, לקביעת מדיניות בבריאות הציבור ורפואה מונעת, ולמחקר. במהלך הקורס יינתן דגש על קריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00