חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-1115-01
שם הקורס ביולוגיה של התא - בבריאות ובמחלה
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרכז קורס פרופ' נועם שומרוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nshomron@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רפואה-סאקלר , חדר: 303
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין רפואה-סאקלר
חדר 201
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס ידון בתהליכים ביולוגיים תאיים בשלבי התהוות מחלות באדם. מטרת הקורס הינה להציג את הזיקה בין שינויים מולקולריים בתא לבין התפתחות מחלות. נושאים אלו יסייעו להכשרת הסטודנטים כרופאים.
הקורס נחלק לשני חלקים בני שש פגישות כל אחד. בשש הפגישות הראשונות ירצו חוקרי הפקולטה על נושאים מגוונים בביולוגיה של התא ויציגו כיצד שיבוש במערכות תאיות עלול לגרום למחלות. כל הרצאה תשים דגש על מסלולים שונים בתא.
בחלק השני של הקורס, יתחלקו הסטודנטים לקבוצות קטנות ויציגו בפני הכיתה מאמר מחקרי אחד שבחרו מרשימה נתונה. כל קבוצה תכלול בין שלושה לחמישה סטודנטים. אופן הצגת המאמר: מבוא, שאלה מחקרית, שיטות מחקר, תוצאות ומסקנות. על הסטודנטים לדון באתגרים שמציב המחקר, מהן המסקנות היישומיות מהמחקר לרפואה עכשווית ועתידית. לבסוף, על הקבוצה לסכם את הנקודות החזקות והחלשות במחקר. אורך המצגת צריך להיות עד 18 דקות ובנוסף חמש דקות בסוף ההרצאה שיוקדשו לשאלות הכיתה והמרצים הנוכחים (ברוב ההרצאות יהיו שני מרצים מהקורס). בתום המצגות, בכל מפגש, יערך בוחן קצר לכל תלמידי הכיתה שיכלול שאלה אחת על כל הרצאה. התשובות צריכות להיות קצרות וענייניות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00