חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-1424-01
שם הקורס אתיקה
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרכז קורס פרופ' יחיאל מיכל בר אילןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: barilanm@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רפואה-סאקלר , חדר: 749
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 0.5
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 03/11/2021 - 24/11/2021
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין רפואה-סאקלר
חדר 201
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מיני קורס בן ארבע הרצאות בלבד ובו טעימה מהשיח הערכי בתחום הביו?רפואה ובעיקר עיגונו במסגרת מושגית של כבוד האדם וזכויות אדם.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00