חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-1425-01
שם הקורס היבטים הומניים א' - 4
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרכז קורס פרופ' אורית קרניאלי-מילרצרו קשר
מרצה ד"ר עדנה כצנלסוןצרו קשר
מרצה ד"ר עדי ניב-יגודהצרו קשרלרשימת הסגל המלאה
צור קשר דוא"ל: oritkm@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רפואה-סאקלר , חדר: 904
צור קשר דוא"ל: ednak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רפואה-סאקלר , חדר: 905
צור קשר דוא"ל: adinivy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין רפואה-סאקלר
חדר 201
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה הינו קורס מבוא במדעי הרוח והחברה לתלמידי רפואה. הקורס משלב ידע מדיסיפלינות שונות בכדי לאפשר לסטודנטים מבט רחב יותר של כלל המרכיבים המשפיעים על בריאות וחולי ועל מערכות היחסים ברפואה. הקורס יעסוק בגורמים המשפיעים על עבודת הרופא ובאופן שבו גורמים אלו יכולים לסייע בבניית מערכת יחסי רופא/ה-מטופל/ת אפקטיבית ובמתן טיפול יעיל, בהבנת החוויות והצרכים של המטופלים, וכן יבחנו היבטים הקשורים לרופאים כבני אדם, למערכת היחסים הבינאישית והמקצועית שנרקמת בינם לבין מטופליהם, למעגלי העבודה והתמיכה השונים (צוות, משפחה, עמיתים), להשפעות של תרבות וחברה ועוד. במסגרת הקורס יתקיימו הרצאות מבוא של כל אחד מתחומי הקורס בהם כל מרצה יסקור את היסודות של כל תחום.
הקורס יתקיים בשני חלקים ?
? בסמסטר ב' בשנה א' ילמדו התכנים של משפט רפואי, מבוא לפסיכולוגיה ורפואה ושואה.
? בשנה ב', אחת לשבועיים, ילמדו התכנים של תקשורת מטפל-מטופל ומבוא לסוציולוגיה.

מטרות הקורס הכלליות:
1. חשיפה והכרת מושגי היסוד בתחומי מדעי הרוח והחברה הקשורים לעיסוק ברפואה.
2. הבנת הגורמים המשפיעים על עבודת הרופאים ועל החוויות של מטופלים.
3. הבנת הרלוונטיות של הידע הנרכש מדיסיפלינות אלו על עבודתם של רופאים.

פירוט המטרות לשנה זו:
? פסיכולוגיה: מטרת הפרק בהתפתחות האדם להכיר לסטודנטים את אבני הדרך ההתפתחותיות, ולהגביר את המודעות שלהם לדרכי התקשורת השונות עם מטופלים בגילאים שונים. יוצגו מושגי יסוד במעגל החיים. כמו כן יינתן דגש לקשר גוף נפש במהלך ההתפתחות במעגל החיים.


רפואה ושואה:
א. הסטודנטים יחשפו לסוגיות יסוד בקורות הרפואה בתקופת השואה ולאחריה.
ב. הסטודנטים ידונו ברלוונטיות ובמחויבות העולה מתקופת השואה לעובדי הרפואה בימינו.
ג. הסטודנטים יחשפו לדילמות אתיות עמן התמודדו צוותי הרפואה בניסיונם להגיש שירות רפואי במצב קיצון.

התדרדרות הרופאים ומערכות הבריאות לשפל המדרגה בתקופת השואה, מצד אחד, והמאבק ההרואי של צוותי רפואה יהודים בתנאי ג'נוסייד, מהצד השני, מעוררים שאלות אוניברסליות רבות אודות חידת טבע האדם והחברה במצבי קיצון, ואודות תמרורי האזהרה הנדרשים ביחס לעוצמתה ויכולותיה של הרפואה להגיע להישגים מחוללי פלאים אך בעת ובעונה אחת גם להמיט חורבן והרס.

משפט רפואי:
א. הסטודנטים יכירו את עקרונות חוק זכויות החולה ואת הפסיקה הרלוונטית בתחום המשפט הרפואי, וידעו ליישם עקרונות אלו במסגרת המפגש הרפואי.
ב. הסטודנטים יקשרו בין ידיעותיהם בתחום הרפואי, לבין תחום המשפט והאתיקה. הידע המשפטי שירכשו הסטודנטים במסגרת הקורס יהווה בסיס להתנהלות מדיקו-לגלית זהירה ונכונה בהתנסויות המעשיות ובשנים הקליניות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00