חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-1425-01
שם הקורס היבטים הומניים א' - 4
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרכז קורס פרופ' אורית קרניאלי-מילרצרו קשר
עוזר הוראה ד"ר ליאור רוזנטלצרו קשר
עוזר הוראה גב' תמר דןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: oritkm@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רפואה-סאקלר , חדר: 904
צור קשר דוא"ל: etmm.et@gmail.com
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רפואה-סאקלר
צור קשר דוא"ל: tamardan@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין רפואה-סאקלר
חדר 201
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה הינו קורס מבוא במדעי הרוח והחברה לתלמידי רפואה. הקורס משלב ידע מדיסיפלינות שונות בכדי לאפשר לסטודנטים מבט רחב יותר של כלל המרכיבים המשפיעים על בריאות וחולי ועל מערכות היחסים ברפואה. הקורס יעסוק בגורמים המשפיעים על עבודת הרופא ובאופן שבו גורמים אלו יכולים לסייע בבניית מערכת יחסי רופא/ה-מטופל/ת אפקטיבית ובמתן טיפול יעיל, בהבנת החוויות והצרכים של המטופלים, וכן יבחנו היבטים הקשורים לרופאים כבני אדם, למערכת היחסים הבינאישית והמקצועית שנרקמת בינם לבין מטופליהם, למעגלי העבודה והתמיכה השונים (צוות, משפחה, עמיתים), להשפעות של תרבות וחברה ועוד. במסגרת הקורס יתקיימו הרצאות מבוא של כל אחד מתחומי הקורס בהם כל מרצה יסקור את היסודות של כל תחום.
הקורס יתקיים בשני חלקים בסמסטר ב' בשנה א' ילמדו התכנים של משפט רפואי, מבוא לפסיכולוגיה ורפואה ושואה. בשנה ב', אחת לשבועיים, ילמדו התכנים של תקשורת מטפל-מטופל ומבוא לסוציולוגיה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00