חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-2121-01
שם הקורס ביולוגיה התפתחותית ואמבריולוגיה הומנית
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרכז קורס פרופ' רונן זיידל ברצרו קשר
צור קשר דוא"ל: zaidelbar@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רפואה-סאקלר , חדר: 412
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 08:00-11:00
בניין רפואה-סאקלר
חדר 201
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מכוון להציג בפני הסטודנטים את התהליכים האחראיים על ההתפתחות התקינה של העובר החל באינטראקציה בין הזרע והביצית, דרך ההתפתחות המוקדמת של העובר, וכלה בהתמיינות האיברים השונים. יילמד הבסיס התאי והמולקולרי של התפתחות עוברית תקינה, וכיצד גורמים שונים משפיעים עליה ותורמים למוות עוברי או היווצרות מומים שונים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00