חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-2210-01
שם הקורס אימונולוגיה קלינית - חלק ב'
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרכז קורס פרופ' מרים בלנקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mblank@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ומעבדה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין רפואה-סאקלר
חדר 004
שלזאק
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי באימונולוגיה קלינית לסטודנטים לרפואה
- תרכיבי חיסון . חיסון פסיבי, חיסון אקטיבי, זיכרון חיסוני. סוגי חיסונים.
- סוגי אדגווונטים העוזרים למערכת החיסונית להגיב לחיסון.
- תגובות רגישות ואלרגיה: תגובת רגישות יתר מסוג: II קרויה גם תגובת יתר ציטוטוקסית
- תגובת רגישות יתר מסוג III: תגובת רגישות יתי מסוג IV: תגובת רגישות חיתר מסוג V.
- כשל חיסוני.
- תגובות חיסוניות לגידולים סרטניים.
- מחלות אוטואמוניות והמנגנונים המובילים למחלות.
. - מערכת האנטיגנים לתיאום רקמות וסיווגם
- סוגי השתלות והנדסת אברים ורקמות
- טיפול אימונוסופרסיבי ואימונותרפיההסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00