חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-3310-01
שם הקורס עזרה ראשונה
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 21/11/2021 - 28/11/2021
יום א
שעות 08:00-16:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס החייאה בסיסי של מד"א בו ילמד הסטודנט כיצד לבצע החייאה, וכיצד לזהות ולהתמודד עם מצבי חירום רפואיים נפוציםטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

נוכחות

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00