חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-3555-01
שם הקורס מקצוענות ברפואה שנה ג
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה פרופ' אורית קרניאלי-מילרצרו קשר
מרצה ד"ר עדנה זהרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: oritkm@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רפואה-סאקלר , חדר: 904
צור קשר דוא"ל: zohar.edna@clalit.org.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: tamarperri@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין ספרית רפואה
חדר 001
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין ספרית רפואה
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורסים בחוג לחינוך רפואי מתקיימים בכל שנה לאורך כל שנות הלימוד וזאת במטרה לספק ליווי ותמיכה לסטודנטים ולאפשר תהליך התפתחות אישי-מקצועי אורכי. מטרת החוג היא להעמיק את ההיכרות העצמית של כל סטודנט עם ערכיו, תפיסותיו ועמדותיו האישיות כאדם, ובעתיד כמטפל, באמצעות חשיפה לתכנים והתנסויות שונות ובחינה שלהם אל מול הלמידה של ערכי המקצוענות החשובים במקצוע הרפואה.
שנה ג'- השנה מהווה את התחלת הדרך שלכם בחיים הקליניים ולכן בשנה זו הדגש הינו על תמיכה וליווי שלכם בהתפתחות הזהות המקצועית שלכם כסטודנטים לרפואה וכרופאים. בשנה הזו נשים את הדגש על המפגש שלכם עם עולם הרפואה תוך בדיקת ערכים כגון אחריות אישית ומקצועית נטילת יוזמה, פיתוח סקרנות ללמידה וחתירה לשיפור אישי, יושרה ואמינות, התנהגות מכבדת, אכפתיות, אמפתיה וחמלה, פיתוח חשיבה ביקורתית, דאגה לעצמי ושמירה על Well being.
המפגש של הסטודנטים עם העולם הקליני לראשונה הוא פעמים רבות מפגש מטלטל בין האידיאל לבין המציאות. יש סטודנטים שימצאו את מקומם בקלות ויש כאלו שההסתגלות תיקח להם זמן רב יותר. המציאות הנוכחית אף יותר מאתגרת - עולם הרפואה נמצא בתקופה מורכבת, תקופה של אפידמיה שטלטלה את כל העולם. השיח בקבוצות יאפשר עיבוד של מציאות זו, חקירת המשמעויות שלה עבור הסטודנטים ומציאת דרך התמודדות.
ההוראה גם בשנה זו מתרחשת בעיקרה בקבוצות על ידי מנחי הקבוצות המוכרים לסטודנטים ומלווים אותם משנה א ושילוו לאורך כל שנות הלימוד. גם בשנה זו נתמקד בפיתוח היכולת הרפלקטיבית באמצעות כתיבה ביומן הרפלקטיבי. כמו כן בקבוצות ובאמצעות כתיבת נרטיבים תתבצע בחינה, אישית ומשותפת, של האירועים כפי שהסטודנטים חווים אותם במחלקות. בניגוד לשנים הפרה קליניות בהן החשיפה לאנשי המקצוע בשדה הקליני מוגבלת להתנסויות בודדות, בשנים הקליניות הנוכחות הרציפה במחלקות השונות מאפשרת חשיפה רחבה לאנשי מקצועות הרפואה והתבוננות על אירועים והתנהגויות שונות של רופאים, עמיתים, מטופלים ובני משפחותיהם. התבוננות זו וניתוח של האירועים תוך שימוש בכלים שרכשתם עד כה, יחד עם המשך פיתוח יכולת ביקורתית בונה ושיפור השימוש ביכולת רפלקטיבית, יסייעו בתהליך ההתפתחות האישית-מקצועית על מנת לקדם התנהלות מקצוענית - על-פי ערכי מקצוע הרפואה.
מטרות הקורס:
1. ללוות ולתמוך בסטודנטים בהתמודדויות בשנים הקליניות.
# לשפר את יכולת ההתמודדות האישית עם מצבים מאתגרים בחיי היום-יום בעבודה הקלינית על ידי פיתוח והעמקת היכולת לזהות קשיים ואתגרים אישיים, מידת ההשפעה שלהם עלי היחיד ובחינת דרכי התמודדות אישיות.
# פיתוח והעמקת היכולת לשתף אחרים בקשיים ובאתגרים אישיים והיכולת לבקש ולתת עזרה בעת הצורך.
# הכרות עם קשיים ואתגרים משותפים ולמידת דרכי התמודדות מחוויות של סטודנטים אחרים בקבוצה.
2. לסייע בגיבוש זהות מקצועית-אישית המתנהלת בצורה ערכית, מקצוענית.
# להעמיק את יכולת ההתבוננות והביקורת הבונה של הסטודנטים בעת חשיפתם להתנהלות היום-יומית בעבודה במחלקות.
# להעמיק את ההבנה של מהות הערכים המקצועניים (פרופסיונאליים) של הרפואה ושל ההתנהלות המקצוענית והתמודדות עם האתגרים בחיי היומיום.
# לקדם את היכולת הרפלקטיבית ולהעמיק מודעות עצמית.
# להתנהל בצורה יעילה ומכבדת כחלק מקבוצת עמיתים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00