חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-4106-02
שם הקורס גריאטריה
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה פרופ' ישעיהו בלוססקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yjbelo@bezeqint.net
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 23/01/2022 - 28/01/2022
שעות 08:00-16:00
בניין איכילוב
מחלקה רפואית גריאטריה
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סילבוס ברפואה גריאטרית

במסגרת הסבב ברפואה גריאטרית (5 ימים), הסטודנטים ייחשפו לאספקטים החברתיים, הקליניים ולתסמונות הגריאטריות בקרב הקשישים.
לכל קבוצת סטודנטים ימונה טיוטור, מומחה ברפואה גריאטרית או מתמחה ותיק לקראת סיום התמחותו. היום יתחיל בישיבות בוקר מחלקתיות בהן מוצגים החולים שהתקבלו במהלך התורנות (משעות אחה"צ ועד הבוקר שלמחרת). במהלך ישיבה זו יוצגו וידויינו החולים החדשים עם דגש על הסינדרומים הגריאטריים, כך שלסטודנטים תתחיל החשיפה לחולים ולהיבטים הגריאטריים מוקדם ככל האפשר.
במהלך הקלרקשיפ, כל סטודנט או זוג סטודנטים יקבל חולה או שניים, יושם דגש מיוחד על אנמנזה גריאטרית הכוללת: רקע המשפחתי, חברתי, תפקודי, תזונתי, קוגניטיבי ואפקטיבי של החולים. במהלך היום הסטודנטים יתלוו לביקורי הרופאים ויקבלו גם הדרכות ע"י מיטת החולה או בישיבות ייעודיות, גם בתחומי העיסוק של המקצועות הפארה-רפואיים, כגון פיזיותרפיה, תזונה ריפוי בעיסוק ועבודה סוציאלית. קבלות הסטודנטים ינותחו ויידויינו בצוותא עם הטיוטור עם הדגשים על התסמונות הגריאטריות ומשמעותן. הסטודנטים ישתתפו בישיבות הצוות הרב מקצועיות בהן דנים בחולים הללו (ישיבות ייחודיות למחלקות הגריאטריות), על ההיבטים השונים ונלקחות החלטות מעשיות. במידת האפשר ותלוי מבנה המחלקה, נחשוף את הסטודנט (למספר שעות בלבד), גם למחלקות גריאטריות שיקומיות וסיעודיות מורכבות, בביה"ח גריאטרי שכן.

מטרתנו העיקרית לחשוף וללמד את הסטודנט להעריך את הקשיש בצורה כוללנית (CGA ? הערכה גריאטרית כוללנית), שתכלול את המרכיבים המשפחתיים, חברתיים, רפואיים, תפקודיים, קוגניטיביים, תזונתיים ואפקטיביים. בצד ובמקביל למטרה זו אנו נלמד את הסטודנט על התסמונות הגריאטריות העיקריות ומשמעותן כגון: דמנציה, דליריום, נפילות, פצעי לחץ, הפרעות תזונה, ירידה תפקודית, קימום ושיקום, התעמרות, ריבוי תרופות, סוף חיים ועוד.

אנו מאמינים כי חשיפה זו, למרות שהינה קצרה, תחשוף את הסטודנט להיבטים נוספים ולעיתים קריטיים על החולה הזקן, הרבה מעבר לרשימת המחלות עצמן.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00