חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-4231-01
שם הקורס פדיאטריה
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 9
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 27/02/2022 - 06/05/2022
שעות 08:00-16:00
בניין דנה
מחלקה רפואית ילדים
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרות העל

בסיום הסבב ברפואת ילדים סטודנט:
. יאבחן ויפרט מיהו הילד הבריא ומהי התפתחות נורמלית.
. יאבחן מצבי מחלה שכיחים ברפואת ילדים בקבוצות הגיל השונות על ידי איסוף נתונים מהילד וממשפחתו (אנמנזה, בדיקה גופנית, ממצאי מעבדה וכו')
. יפרש תוצאות מעבדה וצילומי בית חזה ? ממצאים תקינים ולא תקינים באופן משמעותי, ממצאים שכיחים וממצאים פתולוגיים משמעותיים של בדיקות מעבדה וצילומי בית חזה.
. יבחר תכנית טיפול עבור ילד חולה, המבוססת על הנתונים שנאספו לגביו כך שתתאים לאבחנה הקלינית הסבירה ביותר, ויסביר את החשיבה הקלינית שהובילה לבחירה זו כולל הסיכויים והסיכונים של תכנית הטיפול שנבחרה, כמו גם את שלבי החשיבה הקלינית שהובילו לבחירה זו.

הסטודנט ישלב לקיחת האנמנזה עם כישורי תקשורת בינאישית טובה וניהול הריאיון הרפואי.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00