חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-5151-01
שם הקורס כירורגיה
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה פרופ' ניר וסרברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: wasserberg@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 9
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 02/01/2022 - 25/02/2022
שעות 08:00-16:00
בניין איכילוב
מחלקה רפואית כירורגית א'
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תקציר סילבוס בכירורגיה ? תשפא 2020-21

הסילבוס מבוסס על ספר הלימוד והדגש הוא על מספר מצבי מחלה שכיחים שבהם נדרש הסטודנט להתעמק. בנוסף, מופיעות בו דרישות לרכישת ידע מוגבל יותר במצבים כירורגיים אחרים פחות שכיחים. הסילבוס כולל שלושה פרקים עיקריים על פי הפרוט הבא:

פרק דרישות הקדם: בפרק זה יפורט חומר הלימוד אשר הסטודנט נדרש לדעת לפני כניסתו לקלקשיפ בכירורגיה כללית. לחומר זה נחשף הסטודנט במהלך שהייתו במחלקות פנימיות/ילדים. לדוגמא: מנגנון קרישת הדם במצבים כירורגיים.

פרק מצבי מחלה: אלו הם מצבי מחלה שהסטודנט מחויב להכיר בסוף הקורס. דרישות המינימום להכרת המחלה יכללו: הסתמנות, בדיקה פיסיקלית, אמצעי אבחון, אמצעים טיפוליים, סיבוכים של המחלה והטפול בהם.
לדוגמא: דלקת התוספתן. הסטודנט יכיר את ההסתמנות ודרכי האבחון והטפול של דלקת התוספתן. יכיר את ההבדלים בין דלקת תוספתן פשוטה למורסה ריאפנדיקולרית מבחינת אבחון וטפול והסיבוכים האחר ניתוחיים במחלה זו.

פרק בעיות - Problem based surgery בפרק זה יפורטו בעיות קליניות אשר מציגים החולים בתחום הכירורגיה הכללית כשהבנת הבעיה ופתרונה דורשים הכרה של מצבי מחלה שונים ואבחנה מבדלת ביניהם. הסילבוס יכלול את הבעיות השכיחות בכירורגיה כללית. לדוגמא: הבטן החריפה, כאבי בטן שמאלית תחתונה וכד'.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00