חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-5152-01
שם הקורס פסיכיאטריה
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה פרופ' גיל זלצמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: zalsman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רפואה-סאקלר
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 6
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 08/05/2022 - 17/06/2022
שעות 08:00-16:00
בניין איכילוב
מחלקה רפואית פסיכיאטרית
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרות ההוראה
מטרות ההוראה הם:
א. הקניית ידע ( (Knowledge
ב. פיתוח מיומנויות (Skills )
ג. עיצוב עמדות ((Attitudes
א. הקניית ידע בתחומים הבאים:
1. אנמנזה וסטטוס פסיכיאטרי.
2. אבחנה פסיכיאטרית ואבחנה מבדלת בהתאם לקלסיפיקציות המקובלות.
3. הפרעות/תסמונות פסיכיאטרית עיקריות
4. תיאוריות ביולוגיות, פסיכולוגיות וסוציאליות של התפתחות האישיות ושל פסיכופתולוגיה.
5. טיפולים ביולוגיים, פסיכותראפיים ושיקומיים.
6. מסגרות טיפול פסיכיאטריות ואינדיקציות להפניה אליהן.
7. היבטים אתיים וחוקיים ייחודיים לטיפול בחולי נפש.
8. היבטים נפשיים הקשורים למחלות גופניות .
9. תהליכים נפשיים ובין אישיים בהתמודדות עם מחלה.
10. שיטות מחקר ודפוסי חשיבה מדעית בפסיכיאטרייה.ב. רכישת מיומנויות:
ב.1. גישה כללית לחולה:
1. בניית קשר רופא חולה.
2. טכניקה של ראיון רפואי, הקשבה אמפטית, שאלות פתוחות.
3. תקשורת עם חולים בגילים שונים ומתרבויות שונות.
4. תקשורת עם חולה שאינו משתף פעולה.

ב.2. לקיחת אנמנזה פסיכיאטרית:
1. הבנת התלונה העיקרית והתפתחות המחלה.
2. זיהוי גורמי מצוקה.
3. היסטוריה של תסמונות פסיכיאטריות והטיפולים בעבר.
4. היסטוריה של מחלות גופניות והשלכותיה.
5. רקע אישי ומהלך חיים.
6. זיהוי אובדנות ומסוכנות.

ב.3. בדיקת סטטוס פסיכיאטרי:
1. בדיקה מובנית של הסטטוס הפסיכיאטרי
2. הצגת הממצאים בצורה מקצועית.

ב.4. בניית אבחנה מבדלת:
1. יכולת לדון בתסמונות הפסיכיאטריות העיקריות ובשיקולים בעד ונגד כל אבחנה.
2. אבחון קווים בולטים באישיות.
3. יכולת להתייחס במסגרת הבנת הפסיכופתולוגיה לגורמי מצוקה בחיי המטופל.
4. יכולת לבניית התייחסות אבחנתית כוללת במסגרת האבחון הרב צירי.

ב.5. הכנת תכנית טיפול:
1. טיפול תרופתי.
2. טיפול פסיכותראפי.
3. תכנית שיקום.
4. טיפול סביבתי.
5. היבטים חוקיים, באם נדרש, בקשר לטיפול.

ב.6. יישום טיפול תרופתי:
1. היכרות ושימוש בקבוצות התרופתיות העיקריות.
2. הכנת החולה כולל ההסברים המתאימים.
3. בדיקות מעבדה רלבנטיות להכנה ולמעקב.
4. טיפול בתופעות לוואי.
הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00