חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-5154-01
שם הקורס אורתופדיה
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה ד"ר יוסף אסף סמורז`יקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yossis@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 06/02/2022 - 18/02/2022
שעות 08:00-16:00
בניין איכילוב
מחלקה רפואית אורתופדית א'
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הסטודנט/ית ת/ידע לקחת אנמנזה רלוונטית למגוון מחלות אורתופדיות.
הסטודנט /ית ת/יכיר את הבדיקה הפיזיקלית והסימנים הקליניים של מגוון מחלות אורתופדיות.
הסטודנט /ית ת/יכיר את אמצעי האבחון הדימות השונים, ות/ידע לזהות ולהבדיל בין המצב התקין לפתולוגיות בתחום האורתופדיה.
הסטודנט /ית ת/יכיר מגוון של מחלות ופגיעות אורתופדיות ומאפיינהן, ות/ידע להציע שיטות טיפול שונות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00