חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-5155-01
שם הקורס נוירולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה פרופ' שרון חסיןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shassin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 07/11/2021 - 03/12/2021
שעות 08:00-16:00
בניין איכילוב
מחלקה רפואית נוירולוגית
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרות הסבב:

א. הסבב הקליני בנוירולוגיה ונוירוכירורגיה מיועד לתת לסטודנטים לרפואה בסיס להבנת עקרונות הנוירולוגיה הקלינית
ב. להקנות לסטודנטים המיומנויות הדרושות לזיהוי, הכרה וניהול של מחלות נוירולוגיות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00