חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-5161-01
שם הקורס גינקולוגיה ומיילדות
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה פרופ' יריב יוגבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yarivy@tlvmc.gov.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 7
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 19/06/2022 - 05/08/2022
שעות 08:00-16:00
בניין איכילוב
מחלקה רפואית גיניקולוגיה
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרות הקורס

א. הסטודנט יתאר את בריאות האישה במעגל החיים במצב נורמלי/בריא/תקין (אנטומיה, פיזיולוגיה, אנדוקרינולוגיה). בכל אחד מתת הנושאים (מיילדות, גינקולוגיה ופוריות)
ב. הסטודנט יסביר ויפרט במונחים מקצועיים רפואיים את הפתולוגיות השונות וינהל מקרה (שכיח) על בסיס הידע והחשיבה הקלינית שרכש.
ג. בכל המקרים יתייחס הסטודנט להיבטים של מקצוענות (תקשורת בינאישית, פעולה בצוות, רב-תרבותיות).
ד. הסטודנט ישלב לקיחת האנמנזה עם כישורי תקשורת בינאישית טובה וניהול הריאיון הרפואי.
ה. הסטודנט יהיה מודע לרגשות ולמחשבות העולות בו ביחס למטופלות - יהיה ער לסטראוטיפים, לדעות קדומות ולשיפוטיות כלפי עמיתים, רופאים וחוליםטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00