חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-5163-01
שם הקורס הרדמה וטיפול נמרץ
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה פרופ' ליאוניד אידלמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: leidelman@clalit.org.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 09/01/2022 - 21/01/2022
שעות 08:00-16:00
בניין איכילוב
מחלקה רפואית הרדמה וטיפול נמרץ
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סילבוס בהרדמה, טיפול נמרץ ורפואת כאב

מטרות הסבב
1. להכיר ולהיות מסוגל לנתח פיזיולוגיה בסיסית של מצבים קריטיים
2. להכיר ולהיות מסוגל לנתח הערכת והכנת החולה לפני הרדמה וניתוח
3. ללמוד ולהיות מסוגל להסביר את עקרונות ההרדמה
4. להכיר ולהיות מסוגל לנתח ניטור במהלך ההרדמה וטיפול נמרץ
5. להיות מסוגל להסביר השפעת תרופות הרדמה ותופעות לוואי, ולהתוודע לשימוש בתרופות הרדמה, טשטוש, תרופות ואזואקטיביות
6. להיות מסוגל להשתמש בשיטות שמירה על דרכי אוויר והנשמה
7. להיות מסוגל לעמוד על חשיבות הטיפול בכאב ושיטות טיפול
8. להכיר ולהיות מסוגל לנתח פעולות אותן מבצע הרופא במהלך הרדמה וטיפול נמרץ

בתום הקלרקשיפ הסטודנט יכיר ויוכל להסביר את הנושאים העיקריים:
? הערכת טרום הרדמה
? בניית תכנית ההרדמה
? טיפול בנתיב אוויר
? סיוע נשימתי והנשמה
? טיפול בכאב לאחר ניתוח
? הערכת חולה עם כשל רב-מערכתי וטיפול במערכות חיוניות של הגוף
? מרכיבים נוספים של הטיפול בחולה במצב קריטי, כגון אנטיביוטיקה, הזנה וכדומה
? עקרונות הטיפול בכאב כרוניהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00