חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-5168-02
שם הקורס רפואת אף אוזן וגרון
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה פרופ' בני נגריסצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bennyn@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 19/12/2021 - 24/12/2021
שעות 08:00-16:00
בניין איכילוב
מחלקה רפואית א.א.ג
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הסבב היא להכיר לסטודנטים פתולוגיות שכיחות באא"ג ודרכי הטיפול בהן, לרבות מצבי חירום באא"ג. הסטודנטים ילמדו לקחת אנמנזה מכוונת, לבצע בדיקה גופנית יסודית, להציע אבחנה מבדלת ולבנות תכנית טיפול. הלמידה הקלינית תכלול לימוד לצד מיטת החולה, הרצאות והשתתפות בניתוחים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00