חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-6011-01
שם הקורס כירורגית כלי דם
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה פרופ' ניר וסרברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: wasserberg@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 20/02/2022 - 25/02/2022
שעות 08:00-16:00
בניין איכילוב
מחלקה רפואית כלי דם
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

כירורגית כלי דם

שבוע הלימודים הקליני במחלקת כלי דם מיועד להקנות לסטודנט לרפואה ידע בסיסי במקצוע. תוכנית הלימודים המוצעת משלבת ידע תיאורטי, קליני ומעשי בכירורגיה של כלי דם.
כירורגיה של כלי דם כיום משלבת כירורגיה פתוחה וכירורגיה אנדווסקולרית הווה אומר צנתורים של כלי דם. מטבע הדברים שבוע הלימודים מהווה הזדמנות ראשונית לחשיפה למקצוע המשלב טכניקות שונות לטיפולים במחלות כלי דם.
הסטודנטים יחשפו לניתוחים השונים, לצנתורים וכן לניתוחים ההיברידים המשלבים בפרוצדורה עצמה צנתור וניתוח, בהכרה כי ניתן להתאים טיפול מותאם לחולה באופן אישי.
במהלך השבוע תועברנה הרצאות פרונטליות בנושאים המרכזים בכלי דם.
נושאי הלימוד יוטמעו בביקורים מודרכים במחלקה ודיונים קלינים.
אנו רואים בסטודנטים לרפואה במהלך שהייתם במחלקה חלק מן הצוות הרפואי ולפיכך מצפים מהם לעמוד בסטנדרטים המקובלים של רופאי המחלקה.
יום העבודה מתחיל בישיבת בוקר בה מוצגים חולי המחלקה והחולים המיועדים לניתוח. במהלך הישיבה נערכים דיונים קליניים, מוצגות הדמיות רנטגן של החולים והסטודנטים יהיו חלק פעיל בדיון .
אחת לשבוע נערכת ישיבת רנטגן רחבה וכן מתקיימת ישיבה אקדמית הכוללת הצגת מאמרים.
במהלך השבוע הסטודנטים יחשפו לפעילות מעבדת כלי דם, ילמדו עקרונות הדמיה של כלי דם וכן יצטרפו לעבודה במרפאות החוץ של המחלקה , שם תהיה הזדמנות ללימוד אישי מהרופאים הבכירים המנהלים את המרפאות.
הסטודנטים יצטרפו באופן מדורג לצוות בחדר הניתוח בחלק מן הזמן עיי הצטרפות פעילה או מבעד לפרגוד.
יום העבודה מתחיל כאמור בישיבת הבוקר ולאחריה הסטודנטים יחולקו בין אתרי הפעילות השונים: מחלקה, מרפאה, חדרי ניתוח ויקובצו להרצאות הפרונטליות וביקורים מודרכים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00