חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-6147-02
שם הקורס אונקולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה פרופ' ברוך ברנרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: brenner@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 05/12/2021 - 10/12/2021
שעות 08:00-16:00
בניין איכילוב
מחלקה רפואית אונקולוגיה
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במסגרת הקורס ילמד הסטודנט את מהות הטיפול והמעקב אחר החולה במסגרת מרפאת המעקב במכון האונקולוגי. הסטודנט
יעמוד על מורכבות מקצוע האונקולוגיה באמצעות דיונים במסגרת מחלקות האשפוז על טיפול שניתן לחולה, ודיון בתוצאה
הפתולוגית המתקבלת. כמו כן יחשף הסטודנט לאמצעי ההדמיה, הטיפול התומך והמולטי דיסיפלינרי בחולה. הדבר יעשה על ?
ידי חשיפת הסטודנט לישיבות דיון על החולה. הסטודנט יעמוד על פוטנציאל המחקר הקליני והבסיסי של האונקולוגיה .
בקורס יוצגו הטכנולוגיות המודרניות והמיכשור המתקדם במסגרת הטיפול הקרינתי. הדבר יעשה על ידי חשיפת הסטודנט
לסימולציה תלת מימדית במסגרת מכון הקרינה. יוצגו גם הכלים הפרמקולוגיים מקטיני תופעות הלואי של הכימותרפיה.
בסוף הקורס יתקיים קולוקיום ויינתן ציון עבר/נכשל.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00