חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-6148-01
שם הקורס קרדיולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה פרופ' רן קורנובסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rankro@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: איבנר-הרצאות
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 16/01/2022 - 21/01/2022
שעות 08:00-16:00
בניין איכילוב
מחלקה רפואית קרדיולוגיה
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במסגרת הסבב (5 ימים), הסטודנטים ייחשפו לאספקטים קליניים בקרדיולוגיה המודרנית.
היום מתחיל בישיבות בקר מחלקתיות בהן מוצגים החולים שהתקבלו בלילה. ייעשה מאמץ מיוחד להפוך ישיבות אלה למלמדות ככל האפשר.
יושם דגש מיוחד על אנמנזה קרדיאלית מכוונת: תסמונת כלילית חדה, אופי כאבי חזה, אבחנה מבדלת של כאבי חזה. הערכת דרגה תפקודית ? תעוקה וקוצר נשימה. אבינה מבדלת של קוצר נשימה חד\כרוני.
בדיקה פיסיקלית קרדיאלית בביקורים מודרכים תוך קורלציה עם ממצאים אקוקרדיוגרפיים הזמינים לכל חולה.
דגש מיוחד יושם על לימודי אקג: התרשים הנורמלי, תסמונת כלילית חדה, הפרעות קצב: ברדי וטכיאריטמיות, הפרעות הולכה, היפרטרופיה\העמסה ותבניות אקג פחות שגרתיות.
חשיפה לטכניקות מתצקדמות בקרדיולוגיה: אקו קרדיוגרפיה, מבחן מאמץ, הולטר, מיפוי לב, ואנטומיה כפי שרואים בצנתור
בכל מחלקה ימונה טיוטור אחראי ותהיה חשיפה לביקורים בטיפול נמרץ לב, יחידת ביניים ומרפאה. הסטודנטים יקבלו חולים טיפוסיים שיוצגו במסגרת הביקור ו\או יוצגו לטיוטור\מנהל המחלקההסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00