חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-6151-01
שם הקורס סאב ילדים
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 24/10/2021 - 29/10/2021
שעות 08:00-16:00
בניין דנה
מחלקה רפואית מיון ילדים
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תרגול והקניית כלים לעבודה כאיש צוות רפואי בוגר בעבודה עצמאית מול חולים תוך הדגמת יכולת אינטגרציה של ידע, מיומנויות תקשורת, בניית אבחנה מבדלת, תוכנית טיפול והחלטה על disposition.
חיזוק ולימוד נושאי ליבה עיקריים ברפואת ילדים
חיזוק ולימוד מיומנויות עיקריות ברפואת ילדים
תרגול והקניית כלים לעבודה כחלק מצוות רפואי מולטיסידפלינארי ביחידה רפואיתהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00