חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-6162-02
שם הקורס שיקום
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה פרופ' רפי חרותיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: heroti@reuth.org.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 07/11/2021 - 12/11/2021
שעות 08:00-16:00
בניין איכילוב
מחלקה רפואית שיקום
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרות הסבב:
כישורים קליניים :
? גישה כללית למטופל ? בניית קשר טיפולי, תקשורת עם מטופלים בגילאים שונים ומרקעים שונים, עם מוגבלויות שונות.
? לקיחת אנמנזה עם הדגשים המתאימים לסבב ? מצב תפקודי קודם, גורמי תמיכה, זיהוי גורמי מצוקה, זיהוי התלונה העיקרית, היסטוריה של מחלות גופניות והשלכותיה, רקע אישי ומהלך חיים, זיהוי מצבי חירום רגשיים במטופלים במצוקה.
? ביצוע בדיקה גופנית שלמה עם הדגשים המתאימים, יכולת שימוש באמצעים דיאגנוסטיים ספציפיים ופירושם,
?הכרה ולימוד של סקאלות הערכה קליניות בשיקום. יכולת הגדרת מצב המטופל לפי מודל ICF.
? יכולת לבניית התייחסות אבחנתית ותוכנית טיפול כוללנית הנותנת מענה לצרכיו הגופניים והרגשיים של המטופל ומערכת התמיכה שלו.
? זיהוי וטיפול במצבי חירום בשיקוםהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00