חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-6164-02
שם הקורס סאב פנימית
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
מרצה פרופ' גיריס יעקובצרו קשר
צור קשר דוא"ל: jacobgi@tlvmc.gov.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 13/03/2022 - 01/04/2022
שעות 08:00-16:00
בניין איכילוב
מחלקה רפואית פנימית ב'
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סבב סאב פנימית

סבב סאב פנימית מתקיים בשנה השישית של התכנית השש שנתית ובשנה הרביעית של התכנית הארבע שנתית.
מטרת סבב הסאב: יישום ידע מעשי, כביכול מיני-סטאז', במחלקות הפנימיות, לקראת הבחינה הארצית ברפואה פנימית.
משך הסבב 3 שבועות, כל סבב כולל 4-5 סטודנטים.

תכנית:
1. כל מחלקה פנימית תמנה מתמחה או בכיר אחראי (לא ברמת טיוטור)
2. בשבוע ראשון, כל סטודנט יתלווה למתמחה, בעת הביקור, ולא יהיה אחראי ישיר על החולים. באותה תקופה יבצע לפחות קבלה אחת, יציג אותה ויעקב אחרי החולה בהמשך.
3. שבוע שני, הסטודנט יבצע שתי קבלות בשבוע, ויעקב אחרי החולים עד השחרור, בליווי מומחה או מתמחה.
4. שבוע שלישי, ימשיך אותה תכנית של השבוע השני, ויקיים דיון רחב על החולים עם רופא בכיר, כולל אבחנה מבדלת רחבה, תמצות תכנית הטיפול, ותכנית השחרור. במידת האפשר יכתוב את השחרור בעצמו תחת השגחת האחראי עליו.
5. כל סטודנט חייב, להשתתף, בישיבות הבוקר של המחלקה, כולל ישיבות אקדמאיות, רנטגן ועוד. הסטודנט, חייב להציג את החולים שלו ולקבל משוב על ההצגה שלו.
6. כל סטודנט, חייב להציג Journal Club אחד במשך הסבב
7. בסבב לא יתקיימו הרצאות פרונטאליות.
8. אם המחלקה בה מתקיים הסאב היא מחלקה המייעצת למחלקה אחרת, כדאי שהסטודנט יתלווה ליועץ
9. הנוכחות בסבב היא חובה.





הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.



tau logohourglass00:00