חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-6167-80
שם הקורס בריאות וחולי בקהילה (רפואת המשפחה)
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 03/04/2022 - 29/04/2022
שעות 08:00-16:00
בניין מחוז שרון ושומ.
מחלקה רפואית רפואת המשפחה
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקלרקשיפ ברפואת המשפחה חושף את הסטודנט למאפייניו הייחודיים של הטיפול בקהילה.
במהלך הקלרקשיפ תתורגלנה מיומנויות שונות, במרכזן:
1. בניה מושכלת של אבחנה מבדלת הלוקחת בחשבון שכיחות מחלות בקהילה
2. הערכת ממצאים משמעותיים וגורמים פיסיים פסיכולוגים וחברתיים
3. הכרת הטכניקות ומיומנויות התקשורת הנדרשות ליצירת מערכת בונת אמון ובונת היענות לטיפול והמשך מעקב
4. הכרת עבודת צוות בקהילה
5. הבנת הצורך בניצול כל המשאבים העומדים לרשות החולה, כולל ניצול נכון של עבודת צוות וייעוץ מומחים לשם השגת טיפול מיטבי במטופל.
הלמידה תבוצע תוך התלוות למדריך אישי , מומחה ברפואת המשפחה.
דרך עבודה זאת ייחודית לקלרקשיפ ומאפשרת אינטגרציה של ידע ומיומנויות אשר נרכשו במהלך הלימודים, וכן מאפשרת תצפית יחידנית וקבלת משוב אישי שאין תחליף לו.
הלמידה מתבצעת בשיטות מגוונות של מפגשים עם מטופלים- חלקן פרונטליות, חלקן בווידיאו וחלקן בטלפון.
בנוסף, יעשה שימוש במתודות למידה שונות להעשרת החשיפה הקלינית, חלקן יחד צוות המחלקה וחלקן במסגרת פעילות של החוג.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00