חזרה

סילבוס

מספר קורס 0102-6974-01
שם הקורס אלקטיב
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון
אופן ההוראה קלרקשיפ
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 14/11/2021 - 10/12/2021
שעות 08:00-16:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

כחלק מחובות הלימודים מחויב הסטודנט בלימודי בחירה (אלקטיב). הלימודים מתנהלים במרכזים הרפואיים, במחלקות או במכונים, על-פי קביעת הפקולטה.
מטרות לימודי האלקטיב הן להעשיר את הסטודנט בתחומים בהם הוא מעוניין להרחיב את ידיעותיו וכישוריו, ולצבור ידע וניסיון בתחומים שידרשו לעבודתו כרופא בעתיד.
סטודנט חייב בלימודי אלקטיב בהתאם לתכנית הלימודים אליה שייך הסטודנט. משכו של כל סבב הוא שבועיים לפחות.
הנוכחות באלקטיב היא חובה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00