חזרה

סילבוס

מספר קורס 0158-1013-01
שם הקורס שיטות סקר ומחקר
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
אפידמיולגיה
מרצה פרופ' חיתאם מוחסןצרו קשר
עוזר הוראה יוליה מלר ירוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: kmuhsen@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רפואה-סאקלר , חדר: 913
צור קשר דוא"ל: maleryaron@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יספק הבנה מעמיקה לסוגים השונים של מחקרים אפידמיולוגיים, תוך הבנת טיבם,
מאפייניהם ומגבלותיהם. הסטודנטים יקבלו כלים ויתנסו בקריאה ביקורתית של מאמרים
אפידמיולוגיים, ובהערכת קשר סיבתי.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לאפדימיולוגיה (01581011) +ביוסטטסטיקה (01030010) אוביוסטטיסטיקה א (01030012)


tau logohourglass00:00