חזרה

סילבוס

מספר קורס 0163-4124-01
שם הקורס היבטים כלכליים בניהול מערכות בריאות
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה -
סיעוד
מרצה ד"ר אסתר ניסןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: estin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ג
שעות 10:00-13:00
בניין ריימונד - מקצועות הבריאות
חדר 111
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בעשור האחרון תחום כלכלת הבריאות התפתח במהירות בעולם המערבי ובארץ, והפך את שני המושגים המנוגדים לכאורה "כלכלה" ו "בריאות" ל"תורה" של ממש ולמושג מקובל ומעשי. רשויות הבריאות בעולם המערבי חיפשו כלים שיסייעו להם לנהל רפואה מודרנית ומתקדמת מצד אחד, ובמקביל יעזרו בחישוב העלויות הכספיות הכרוכות בחלופות טיפול שונות.
במהלך הקורס נכיר, נלמד וננתח את שוק הבריאות מנקודת מבט כלכלית בעולם המערבי בכלל ובארץ בפרט.



הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכנית



tau logohourglass00:00