חזרה

סילבוס

מספר קורס 0183-1096-02
שם הקורס סוגיות בהליכה ובשיווי משקל
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה -
תכנית משותפת בפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק
מרצה פרופ' ג'פרי מ הוסדורףצרו קשר
צור קשר דוא"ל: jhausdor@tlvmc.gov.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ג
שעות
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


סילבוס קורס: סוגיות בהליכה ובשיווי משקל

רכז הקורס: פרופ' ג'ף הוסדורף

e-mail: jeffh@tauex.tau.ac.ilהקורס מתקיים בבניין ביה"ס למקצועות הבריאות

מטרת הקורס:
להקנות לסטודנטים הבנה מעמיקה יותר במערכות הקשורות בהליכה, ניידות ושיווי משקל. כמו כן הכרה של כלי הערכה וטיפולים חדשניים בתחום.

נושאי הקורס:
o המכניזם הפיזיולוגי בבסיס ההליכה ושיווי המשקל.
o תפקיד מערכת החישה בעיקר המערכת הוסטיבולרית והראייה.
o הבשלת המערכות הקשורות בשיווי משקל ותהליכים המתרחשים בדרך.
o הזדקנות טבעית ומצבי בריאות וחולי בניידות.
o קשרים בין תפקוד קוגניטיבי, הליכה ונפילות.
o הדמייה מוחית להבנת מנגנוני שמירה על יציבות והליכה.
o הכרת כלי הערכה חדישים וחדשניים אשר מגשרים בין הבדיקות במעבדה לבין סביבתו הטבעית של המטופל.
o ההשפעה של הנעלה ואורטטיקה על יציבות והליכה
o מגוון גישות להתערבות וטיפול.


הרכב הציון:
הציון יורכב מציון המבחן הסופי.

הקורס יועבר ברובו ע"י פרופ' ג'ף הוסדורף. בנוסף, יינתנו הרצאות אורח ע"י מומחים בתחומים כגון: מערכת וסטיבולרית, והתפתחות הילד.


הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00