חזרה

סילבוס

מספר קורס 0183-1103-01
שם הקורס ארגון, תכנון והערכת שירותי בריאות ושירותי ריפוי בעיסוק
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה -
תכנית משותפת בפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק
מרצה ד"ר נטע בנטורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: neta@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין ריימונד - מקצועות הבריאות
חדר 203
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

ארגון וניהול מערכות בריאות
פרופ' נטע בנטור

דוא"ל: nettabentur51@gmail.com
הקורס נועד להקנות מושגים תיאורטיים ומעשיים בתכנון והערכת שירותי בריאות, ולהעמיק ההבנה ביחס לחשיבות התכנון והערכה בפיתוח שירותים, ארגון וניהול וקביעת המדיניות בתחום הבריאות. בקורס יוצגו גישות, שיטות וכלים יישומיים לתכנון ולהערכת שירותים, וייבחנו האתגרים ביישומם.
יעדי הקורס
בסיום הקורס הסטודנטים:
? יכירו כלים לזיהוי צרכים לשירותים בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות, ויבינו לעומק את מקומם ותפקידם של הצרכים בפיתוח שירותים ובקביעת יעדים ובפיתוח שירותים וטיפולים
? יכירו מושגים תיאורטיים בתכנון וההערכה ויבינו מהם מטרותיהם ותפקידם של מחקרי הערכה בתהליכי פיתוח ותכנון שירותים, ובתהליכי קביעת מדיניות
? יכירו את העקרונות, הכלים המעשיים והשלבים בתכנון שירותים, בבניית מחקר הערכה, וגישות להערכת שירותים
? יכירו מחקרי הערכה במערכת הבריאות בישראל וידעו לקרא בביקורתיות מחקר הערכה ולפתח הערכה באופן עצמאילסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00