חזרה

סילבוס

מספר קורס 0183-1116-01
שם הקורס להקשיב ולראות את משפחת האדם עם המגבלה
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה -
תכנית משותפת בפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק
מרצה ד"ר עופרה שחםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ofra@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשלישי
בניין: ריימונד - מקצועות הבריאות , חדר: 319
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין ריימונד - מקצועות הבריאות
חדר 202
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

להקשיב ולראות את המשפחה של האדם עם המגבלה
קורס 0183111601
ד"ר עופרה שחם, PhD, LMFT
שנה"ל תשפ"ג
סמסטר א' תואר שני 2 ש"ס
קורס סמסטריאלי שעתיים שבועיות X 13 = 26 שעות
מטרות:
? הרחבה והעמקת ההבנה של המשפחה כמערכת
? היכרות עם מורכבות ההתמודדות וההתארגנות של המשפחה עם מחלה, מגבלה של הפרט בתוכה בהקשר של מעגל החיים המשפחתי - family life cycle
? היכרות עם נקודות מבט שונות של חברי המשפחה דרך עדויות ממקור ראשון
? הבנת החשיבות של התייחסות למשפחה במערך הכולל של השיקום ושל בריאות הנפש
? היכרות עם המודלים המרכזיים להתערבות במשפחה, שיש בה אדם עם מחלה או מגבלהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00