חזרה

סילבוס

מספר קורס 0183-1136-02
שם הקורס תפקוד מערכת הבקרה האוטונומית
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה -
תכנית משותפת בפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק
מרצה פרופ' מיכל כץ לויררצרו קשר
צור קשר דוא"ל: michalkz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
תאריך 23/01/2023
יום ב
שעות 08:30-16:00
בניין ריימונד - מקצועות הבריאות
חדר 202
סמסטר א' תשפ"ג
תאריך 24/01/2023
יום ג
שעות 08:30-16:00
בניין ריימונד - מקצועות הבריאות
חדר 202
סמסטר א' תשפ"ג
תאריך 25/01/2023
יום ד
שעות 08:30-16:00
בניין ריימונד - מקצועות הבריאות
חדר 202
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק במערכת העצבים האוטונומית: מהאנטומיה והפיזיולוגיה הבסיסית, מנגנונים ורפלקסים הקשורים במטלות פיזיות, (כמו גם קוגניטיביות ורגשיות), בבריאות ובמצבים של פגיעה במערכות הגוף, ועד לשיטות הערכה וטיפול ממוקדות למערכת זו.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00