חזרה

סילבוס

מספר קורס 0191-4167-01
שם הקורס מדעי ההתנהגות ד'
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואת שיניים
מרכז קורס ד"ר אפרת גילאוןצרו קשר
מרכז קורס ד"ר ניר עוזיאלצרו קשר
מרכז קורס מר נפתלי אדריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: efratgi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: niruzi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: Nafted@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-11:00
בניין שיניים-גולדשלגר
חדר 451
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיאור כללי של הקורס במדעי התנהגות וחינוך רפואי:
זוהי תוכנית הכשרה רב ? תחומית (מולטי-דיסיפלינרית) המסייעת ברכישת מיומנות ביצירת קשר בין-אישי עם המתרפא ופיתוח רגישות לצרכיו הרגשיים תוך פתוח הבנה ויכולת לקומוניקציה ורבלית ולא ורבלית עם המתרפא. במהלך הקורס תהיה הכרות עם מודלים שונים של תקשורת רפואית והכרת המרכיבים הפסיכולוגיים וההתנהגותיים של המתרפא (מבנה אישיות, התפתחות וכו') תוך הקניית מיומנויות אבחון בסיסיות.
קורס זה מסייע לסטודנטים לבנות את זהותם המקצועית במהלך השנים הקליניות, תוך יצירת הזדמנויות לחשיפה קלינית, התנסות אישית, עבודה קבוצתית, פיתוח יכולות רפלקטיביות, אחריות אישיות, עבודת צוות, התנהגות קולגיאלית וקבלת משוב. הקורס מקנה ידע ומיומנויות הכרחיות לרופא השיניים בתחומי הטיפול בחולה, ערכי המקצוענות, יחסים בין-אישיים, חשיבה ביקורתית, ותקשורת יעילה. הסטודנטים לומדים לזהות דילמות אתיות בסוגיות הקשורות לרפואת שיניים ומתקיים דיון בסוגיות אלה. נלמד המודל הביו-פסיכו-סוציאלי של הטיפול הרפואי, דרך למידה מבוססת התנסות. הלמידה נעשית בקבוצה קטנה תומכת ולא שיפוטית, כמו גם, באופן אישי מול המנחה, ובאמצעות כתיבת נרטיבים. במהלך הקורס הסטודנטים חשופים לרופאי שיניים -מנחים המהווים מודלים לחיקוי בגישה אנושית תוך התנהלות אתית ומקצוענות.
מטרות קורס חינוך רפואי:
קורס תלת שנתי המהווה המשך לקורס הניתן במהלך 3 השנים הפרה קליניות ברפואה.
1. לאפשר לסטודנטים לעבור תהליך אישי של היכרות עם עצמם, כרופאי ורופאות שיניים לעתיד, ולפתח את יכולתם הרפלקטיבית.
2. להקנות לסטודנטים מיומנויות הנחוצות בקשר מטפל-מטופל, וביחסי מטפל עם סביבתו ועם עצמו. וביניהן:
? היכרות עם ערכי המקצוענות ברפואת שיניים - חזרה על ערכי האתיקה המקצועית תוך מתן דוגמאות וסיטואציות מעולם רפואת השיניים, בהן יפגשו הסטודנטים כבר בשנה ה'.
? התבוננות על רופא/ת השיניים במרפאה (יציאה לצפייה במרפאות*) תוך התמקדות בתקשורת עם מטופלים ועם עמיתים.
? זיהוי דילמות אתיות בסוגיות רפואיות וקיום דיון בסוגיות אלה.
? פיתוח יכולת התבוננות עצמית והתבוננות על אחרים.
3. התנסות בקבוצה כמקום בו אפשר לעבד חוויות, לשתף, להתפתח, להכיר שונות ולכבדה, לנהל תקשורת מכבדת. "אני בקבוצה חדשה"- מה אני יודע/ת על שאר בני הכיתה/הקבוצה, פיתוח יכולת הקשבה לאחר והתנהגות קולגיאלית.
4. תקשורת בין-אישית: מול מדריכים (כולל קבלת ביקורת) ומול חברי הכיתה.
השנה הרביעית כוללת:
? מפגשים קבוצתיים
? מפגשים אישיים עם המנחה
? קריאה עצמית על מקצוענות ברפואת שיניים
? כתיבת נרטיב על חוויה אישית ועל האופן בו הסטודנטים תופסים את עצמם בעתיד כרופאי שיניים.
? התנסות קלינית במרפאה* - הסתכלות על כל הדמויות ומתן פתרונות ואפשרות התנהלות אחרת.
דרישות הקורס: השתתפות פעילה במפגשי הקבוצות, השתתפות בכל ההתנסויות החווייתיות, הכנה עצמית להתנסויות וכתיבת יומן רפלקטיבי.
*יתבצע אם יתאפשר במגבלות קורונה

מטרות הקורס במדעי ההתנהגות בשנה ד':
הקניית מיומנויות בקשר מטפל-מטופל ותקשורת רפואית במהלך אינטראקציה דנטלית, הכרת מבנה הריאיון הקליני ומודלים לתקשורת רפואית וביטוייה במסגרת רפואית דנטלית.
היכרות עם גישות מרכזיות ומושגי יסוד בפסיכולוגיה: הגישה הפסיכואנליטית, הגישה ההומניסטית, הגישה הביולוגית והגישה הקוגניטיבית-התנהגותית.
היכרות עם גישות שונות לתקשורת בין-אישית: הגישה המוטיבציונית וניהול ראיון מוטיבציוני, שימוש בשפה ובשפת גוף ליצירת מרחב טיפולי נוח (דגשים בתקשורת מילולית ולא מילולית), מבוא להיפנוזה רפואית.
הבנה ויישום של הגישות והטכניקות השונות באמצעות תרגול והתנסות.
דרישות הקורס: הגשת תרגילים ומטלות, עבודה בקבוצות.
הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00