חזרה

סילבוס

מספר קורס 0191-4187-01
שם הקורס פתולוגיה אורלית ד
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואת שיניים
מרכז קורס פרופ' מרילינה ורדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mvered@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שיניים-גולדשלגר , חדר: 246
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 6
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 08:00-12:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 14:00-18:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 14:00-17:00
בניין שיניים-גולדשלגר
חדר 451
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

פתולוגיה אוראלית: קורלציה קלינית-פתולוגית
שנה ד'
אחראי הקורס: פרופ' מרילנה ורד

פתולוגיה אורלית היא ענף מדעי קליני ברפואת שיניים, העוסק באבחון ובטבען של מחלות שפוגעות בחלל הפה ובאזור המקסילופציאלי על ידי לימוד הסיבות שלהן, התפתחותן והשפעותיהן.
נושא הפתולוגיה האוראלית מבוסס על לימוד והבנה של מנגנון המחלה, גורמיה, התפתחותה, השפעות הגומלין שלה עם רקמות ואיברים אחרים בגוף, הפרעה בתפקוד ותחזית של המחלה.
פתולוגיה אורלית כוללת את יישום הידע הזה על ידי שימוש וקורלציה בין בדיקות קליניות, מיקרוסקופיות, רדיוגרפיות, ביוכימיות ואחרות הנדרשות על מנת לקבוע אבחנה וטיפול לצורך שמירת בריאותו של המתרפא.


מטרות הקורס
1. הסטודנט יכיר את הביטויים הקליניים והרדיולוגים של הנגעים הפוגעים ברקמות הפה, בלסתות ובבלוטות הרוק ויהיה מסוגל לבצע אבחנה מבדלת ביניהם.
2. הסטודנט יבין את האטיולוגיה והפתוגנזה של מחלות חלל הפה, הלסתות ובלוטות הרוק.
3. הסטודנט יתמצא בהיסטופתולוגיה של המצבים הפתולוגיים, על מנת שיכיר את השפעת המחלות על הרקמות.
4. הסטודנט יכיר את עקרונות הטיפול והפרוגנוזה של מחלות הפה, הלסתות ובלוטות הרוק.


תיאור הקורס
הקורס ב"פתולוגיה אורלית: קורלציה קלינית-פתולוגית" יכלול לימודים עיוניים בצורת הרצאות וסמינרים בהם יידונו מחלות ונגעים בחלל הפה, הלסתות ובלוטות הרוק מבחינת אטיולוגיה ופתוגנזה, תמונה קלינית ו/או רנטגנית, תמונה היסטופתולוגית, אבחנה מבדלת, טיפול ופרוגנוזה.
רשימת המחלות והנגעים עליהם מחויבים התלמידים מצויה בחוברת מיוחדת הקרויה
"Outline for the course in clinical oral pathology".
במעבדות הקליניות שיתבצעו באמצעות שקופיות קליניות וסילבוס שמצורף אליהן, יודגמו הואריאציות הרבות של מחלות הפה והלסתות.
המעבדות ההיסטופתולוגיות תהיינה וירטואליות ותועברנה בצורה של מצגות ppt. המצגות תכלולנה פרפרטים מיקרוסקופיים של מצבים שכיחים או מיוחדים.
תרגול של סמינר באבחנה מבדלת לרוב הנושאים שיועברו בהרצאות הפרונטליות יבוצע בצורת problem based learning (PBL). מקרים לתרגול אבחנה מבדלת יועלו למודל על ידי המרצה האחראי לפחות שבוע לפני מועד ההגשה. בתחילת השנה יחולקו ה ? PBLs לפי סדר הא"ב ברשימה השמית של הסטודנטים. יבוצע PBL להדגמה. כל סטודנט יצטרך להציג בפני חבריו והמרצה מקרה אחד במהלך הקורס בצורת מצגת ppt של כ ? 10-12 שקופיות אשר תכלול הצגת המקרה, תיאור מפורט של הנגע/ממצא, רשימה של 3-4 אבחנות מבדלות רלוונטיות עם נימוקים של בעד ונגד. על הסטודנט להיות מוכן עם ידע מתאים להשיב על שאלות. לרשות הסטודנט כ- 15 דקות לכל היותר (מצגת + שאלות).
הקורס יינתן לאורך כל שנת הלימודים: בשבעת השבועות הראשונים של סמסטר א' יינתנו הרצאות בימי שני וחמישי ובשבעת השבועות האחרונים של הסמסטר רק בימי חמישי. בסמסטר ב' יועבר הקורס בימי חמישי אחה"צ ? הלוח המפורט יפורסם בתחילת שנת הלימודים.
הערכת הסטודנט
בסיום השנה יערך מבחן על כל החומר שילמד. המבחן יורכב משאלות רב-ברירה, כולל כאלה המתייחסות לתמונות קליניות, רנטגניות וסליידים מיקרוסקופיים. הציון הסופי יהיה מורכב מהמבחן (90%) וה - PBL (10%). ציון מעבר 60.

ביבליוגרפיה
ספרות חובה

Regezi J.A., Sciubba J., Jordan RCK.: Oral Pathology, Clinical - Pathological Correlations, Philadelphia, W.B. Saunders Co, Last edition.

ספרות מומלצת
1. Wood N.K. and Goaz P.W.: Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial lesions, Saint Louis, C.V. Mosby Co, Last edition.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00