חזרה

סילבוס

מספר קורס 0191-4191-01
שם הקורס אלחוש מקומי
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואת שיניים
מרכז קורס ד"ר צבי תום שמוליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: tomsh1@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 1.5
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 08:00-12:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 14:00-18:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אלחוש מקומי ברפואת שיניים - מטרת הקורס היא להקנות הידע הדרוש להבנת הבסיס התיאורתי והביצוע המעשי של הסוגים השונים של הרדמה מקומית .
בתום הקורס , הסטודנטיום:
יכירו את הבסיס הפרמקולוגי של הרדמה מקומית
יהיו מסוגלים לבצע הרדמה מקומית באתרים האנטומיים השונים בחלל הפה
יכירו את הסיבוכים, דרכי מניעה והטיפול בהםהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00