שגיאת מערכת: 500D - בסיס הנתונים אינו זמין כעת, נא לנסות מאוחר יותר

ORA-03113: end-of-file on communication channel

19/08/2022 23:34:24תאריך
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspxדף
course=0191419201&year=2020פרמטרים
System.Data.OracleClientמקור התקלה
תוכני/ות
35.168.110.128כתובת מחשב
נא לדווח על התקלה ל-מנהל האתר


©TauTal - Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319.42000;
tau logohourglass00:00