חזרה

סילבוס

מספר קורס 0191-4195-01
שם הקורס רפואת הפה ד
יחידה אקדמית הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -
ביה"ס לרפואת שיניים
מרכז קורס ד"ר איילת זלוטוגורסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ayeletz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 13:00-14:00
בניין שיניים-גולדשלגר
חדר 451
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס ברפואת הפה שנה ד' נועד לחשוף את הסטודנטים למגוון מצבים פתולוגיים והפרעות תפקודיות שעלולים להתבטא בחלל הפה וכן לאופן שבו מחלות סיסטמיות שונות עלולות לערב את חלל הפה. הקורס יתמקד במופע הקליני, באבחנה מבדלת ובדרכי הטיפול במצבים השונים.
הקורס יתמקד במחלות דרמטולוגיות אוטו-אימוניות, זיהומים ? נגיפיים ופטריתיים, מצבים תגובתיים מתווכים על ידי מערכת החיסון וכן בלימוד מערכת הפרשת הרוק במצבים פיזיולוגיים ופתולוגיים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00