חזרה

סילבוס

מספר קורס 0300-5031-01
שם הקורס מבוא לביולוגיה לכימאים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
מרצה ד"ר ליאור מאיוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: liormayo@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 204
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 09:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מבוא בסיסי לביולוגיה לכימאים. בקורס נלמד על עקרונות יסוד בביולגיה החל מהרמת התאית, וכלה באורגניזם השלם.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00