חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1100-01
שם הקורס אלגברה לינארית לפיזיקאים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה ד"ר אלון רוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: alonron@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 09:00-11:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 14:00-15:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נלמד מושגי יסוד שישמשו אותנו בעבודה עם וקטורים ומטריצות ב-n מימדים כגון, עקבה, דטרמיננטה, ערכים עצמיים. נשתמש בכלים המתמטים שנפתח בשביל פתרון מערכות לינאריות של משוואות אלגבריות ודיפרנציאליות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00