חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1100-04
שם הקורס אלגברה לינארית לפיזיקאים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 10:00-11:00
בניין אורנשטיין
חדר 103
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נלמד מושגי יסוד שישמשו אותנו בעבודה עם וקטורים ומטריצות ב-n מימדים כגון, עקבה, דטרמיננטה, ערכים עצמיים. נשתמש בכלים המתמטים שנפתח בשביל פתרון מערכות לינאריות של משוואות אלגבריות ודיפרנציאליות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00