חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1112-04
שם הקורס מעבדה בפיזיקה א 2
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה ד"ר יואב לחיניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lahini@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 414
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 13:00-17:00
בניין קפלון
חדר 101
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במהלך הקורס ילמדו התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה ניסיונית, שכוללות תכנון ניסוי, ביצוע מדידות ועיבוד נתונים, תוך כדי חשיפה לתופעות פיזיקליות שונות: דעיכה רדיואקטיבית, האצת אלקטרונים, מגנטיות, צמוד תרמי, תנודות מרוסנות במעגל אלקטרוני, מערכות ייחוס ואפקט קוריוליס, הענות לתדר ותהודה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמעבדה בפיזיקה א 1 (03211111)


tau logohourglass00:00