חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1112-90
שם הקורס מעבדה בפיזיקה א 2
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במהלך הקורס ילמדו התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה ניסיונית, שכוללות ביצוע מדידות ועיבוד נתונים, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה.

רשימת הניסויים לסמסטר ב': דעיכה רדיואקטיבית, האצת אלקטרונים, מגנטיות, צמד תרמי, תנודות מרוסנות במעגל אלקטרוני, מערכות ייחוס ואפקט קוריוליס, הענות לתדר ותהודה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמעבדה בפיזיקה א 1 (03211111)


tau logohourglass00:00