חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1118-02
שם הקורס פיזיקה קלאסית 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין סביבה פורטר
חדר 013B
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


מכניקה קלאסית הינו הקורס הראשון בפיזיקה לתלמידי פיזיקה. הקורס עוסק במושגים הבסיסיים של מכניקה ניוטונית, דהינו קינמטיקה, כוחות, מערכות יחוס, דינמיקה של גופים צפידים וכו'

מרצה: אלכסנדר פלבסקילסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםמבוא מתמטי לפיזיקאים 1 (03211838)


tau logohourglass00:00