חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1119-02
שם הקורס פיזיקה קלאסית 2
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 15:00-17:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיאור קלאסי ויחסותי של השדה האלקטרומגנטי. מאלקטרוסטטיקה ועד משוואת הגלים האלקטרומגנטיים. משוואות מקסוול ומשמעותן.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםמבוא מתמטי לפיזיקאים 2 (03211839) אוממפי''ס 2 משולב (03211840)


tau logohourglass00:00