חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1201-01
שם הקורס יחסות פרטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' שמשון ברעדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shimshon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 416
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

עקרונות היחסות הפרטית

רקע הסטורי
עקרון היחסות של איינשטיין
טרנספורמציית לורנץ
התמתחות הזמן, התקצרות האורך, ואבדן הסימולטניות
פרדוקסים ופתרונותיהם
ארבע-וקטורים ושימור הנורמה
קינמטיקה יחסותית ותנע ואנרגיה יחסותיים
פוטונים
ניסוח קווריאנטי במרחב מינקובסקיטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה קלאסית 1 (03211118)


tau logohourglass00:00