חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1201-01
שם הקורס יחסות פרטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' שמשון ברעדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shimshon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 16:00-18:00
בניין לב אודיטוריום
חדר 009
בניין פיזיקה שנקר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

עקרונות היחסות הפרטית

רקע הסטורי
עקרון היחסות של איינשטיין
טרנספורמציית לורנץ
התמתחות הזמן, התקצרות האורך, ואבדן הסימולטניות
פרדוקסים ופתרונותיהם
ארבע-וקטורים ושימור הנורמה
קינמטיקה יחסותית ותנע ואנרגיה יחסותיים
פוטונים
ניסוח קווריאנטי במרחב מינקובסקילסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה קלאסית 1 (03211118)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00